agmalift.pl - logo
menu

Informacje o naszej Firmie

Agmalift s.c. to firma stworzona przez ekspertów technicznych posiadających ponad 15 letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa technicznego oraz oceny zgodności maszyn.

Posiadamy kompetencje w zakresie wykonywania ekspertyz technicznych maszyn, przeglądów specjalnych i sporządzania dokumentacji resursu urządzeń technicznych oraz przeprowadzania oceny zgodności maszyn z wymaganiami Dyrektywy 2006/42/WE oraz Dyrektywy 2009/104/WE.

Od wielu lat zajmujemy się również prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, przepisów o dozorze technicznym oraz oceny zgodności maszyn.

Zapraszamy do współpracy!

Poznaj naszą ofertę
agmalift.pl - o firmie

agmalift.pl - Marek Kamiński Marek Kamiński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Katedry Maszyn Roboczych, Napędów i Sterowania Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu uczelni pracował w roli kierownika Działu Utrzymania Ruchu w firmie produkującej sprzęt gospodarstwa domowego, odpowiedzialnego za nadzór nad monitorowaniem prawidłowości funkcjonowania infrastruktury technicznej, planowanie i realizację przeglądów technicznych i napraw maszyn, rozwój i optymalizację rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu linii produkcyjnych.

Od roku 2006 pracował w Urzędzie Dozoru Technicznego jako inspektor UTB odpowiedzialny m.in. za wykonywanie badań technicznych UTB, sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących UTB oraz prowadzenie postępowań związanych z niebezpiecznymi uszkodzeniami i nieszczęśliwymi wypadkami przy urządzeniach technicznych.

Był ekspertem koordynatorem Jednostki Notyfikowanej UDT CERT nr 1433 ds. Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz ekspertem ds. Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE. Wykonał liczne ekspertyzy techniczne z zakresu oceny zgodności maszyn z Dyrektywą 2006/42/WE oraz wymaganiami przepisów Dyrektywy 2009/104/WE.

W ramach swoich obowiązków organizował konferencje UDT dotyczące bezpieczeństwa technicznego oraz prowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych oraz przepisów o dozorze technicznym. Był wykładowcą na Politechnice Łódzkiej na studium podyplomowym z zakresu Bezpieczeństwa Procesowego z dziedziny Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE. Prowadził liczne wykłady dla organów nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności w zakresie przepisów o dozorze technicznym oraz bezpieczeństwa maszyn.

agmalift.pl - Michał Dębski Michał Dębski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej w specjalności Automatyka i Robotyka. Po ukończeniu uczelni rozpoczął pracę jako specjalista w firmie konserwacyjnej zajmującej się serwisem dźwignic i dźwigów. Następnie pracował w roli konstruktora w firmie zajmującej się zabudową pojazdów i produkcją przyczep i naczep.

Od roku 2009 pracował w Urzędzie Dozoru Technicznego jako inspektor UTB odpowiedzialny m.in. za wykonywanie badań urządzeń technicznych (takich jak dźwigi, żurawie, suwnice, podesty ruchome i wózki jezdniowe), sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących UTB oraz uzgadnianie dokumentacji napraw i modernizacji urządzeń technicznych.

Następnie od roku 2015 pracował jako specjalista w Departamencie Techniki Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. Zajmował się m.in. uzgadnianiem sprawozdań z niebezpiecznych uszkodzeń i nieszczęśliwych wypadków UTB oraz nadzorem merytorycznym nad kompetencjami technicznymi inspektorów UTB. Zajmował się również popularyzowaniem zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych poprzez opracowywanie artykułów do czasopism technicznych oraz udział w roli prelegenta w szkoleniach oraz konferencjach branżowych krajowych i zagranicznych.

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych współpracował również z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie współtworzenia i opiniowania projektów zmian w przepisach o dozorze technicznym oraz uczestniczył w:

  • spotkaniach Lifts Working Group przy Komisji Europejskiej jako ekspert techniczny wspierający Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
  • pracach Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym nr KT 131 ds. „Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych”;
  • pracach Grupy Roboczej WG 1 - „Mobile elevating work platforms” przy Komitecie Technicznym TC 98 - „Lifting platforms” w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN.

Nasze główne specjalizacje

Firma Agmalift świadczy szereg profesjonalnych usług z zakresu doradztwa technicznego, przeprowadzania szkoleń, oceny zgodności maszyn oraz wykonywania ekspertyz i przeglądów technicznych maszyn i urządzeń technicznych.

Szkolenia

Ocena zgodności maszyn

Sprzedaż maszyn

Pełna oferta