agmalift.pl - logo
menu

Oferta FirmyAGMALIFT

Firma Agmalift świadczy szereg profesjonalnych usług z zakresu doradztwa technicznego, oceny zgodności maszyn, wykonywania ekspertyz i przeglądów technicznych maszyn i urządzeń technicznych oraz prowadzenia szkoleń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

Oferujemy kompleksową pomoc m.in.:

  • producentom maszyn w zakresie oceny zgodności maszyn wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku,
  • pracodawcom w dostosowaniu maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracownikom chcącym uzyskać kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
agmalift.pl - oferta

AGMALIFT - Szkolenia

Oferujemy profesjonalne kursy szkoleniowe z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Szkolimy sygnalistów i hakowych. Prowadzimy seminaria dotyczące wymagań przepisów o dozorze technicznym. Przekazujemy praktyczną wiedzę dotyczącą oceny zgodności maszyn i urządzeń.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez nas kursów szkoleniowych oraz seminariów znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia".

Skontaktuj się z ekspertem technicznym